Chính sách bán hàng The Moon Village Hòa Bình

0
1265

Chính sách bán hàng The Moon Village Hòa Bình

Thời gian áp dụng: Từ ngày 20/11/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế.

I. Khách hàng sở hữu villa tại khu nghỉ dưỡng cao cấp The Moon Village có thể lựa chọn tham gia chương trình khai thác cho thuê hoặc để ở

II. Chính sách dành cho khách tham gia chương trình khai thác, cho thuê lại

  1. Thu nhập từ chương trình cho thuê:

  • Đối với căn đơn: 120.000.000 VNĐ/năm
  • Đối với căn ghép: 240.000.900 VNĐ/năm
  • Đối với căn VIP: 6% giá trị hợp đồng dịch vụ/năm

2. Kỳ thanh toán:

Kỳ đầu tiên sau 06 tháng kể từ ngày bàn gia villa. Các kỳ tiếp theo, thanh toán 2 lần/năm vào cuối kỳ.

3. Ưu đãi đối với khách hàng ký cam kết cho thuê lại từ 8 năm trở lên

Tặng gói nội thất cao cấp đối với khách hàng ký cam kết cho thuê lại ít nhất 8 năm, cụ thể:

+ Tặng gói nội thất 250.000.000 VNĐ đối với căn đơn.

+ Tặng gói nội thất 500.000.000 VNĐ đối với căn kép.

+ Tặng gói nội thất 1.000.000.000 VNĐ đối với căn VIP.

III. Tiến độ thanh toán

Trường hợp khách hàng thanh toán ngay lập tức 95% giá trị hợp đồng dịch vụ, klhachs hàng sẽ được giảm 7% tổng giá trị hợp đồng.

Đợt thanh toán Hợp đồng dịch vụ

      (HĐDV)

Thời gian
Đợt 1 Thanh toán lần 1 20% giá trị HĐDV Ngay khi ký hợp đồng dịch vụ
Đợt 2 Thanh toán lần 2 20% giá trị HĐDV Trong 60 ngày tiếp theo (Kể từ thời điểm đến hạn thanh toán đợt 1)
Đợt 3 Thanh toán lần 3 20% giá trị HĐDV Trong 90 ngày tiếp theo (Kể từ thời điểm đến hạn thanh toán đợt 2)
Đợt 4 Thanh toán lần 4 15% giá trị HĐDV Trong 90 ngày tiếp theo (Kể từ thời điểm đến hạn thanh toán đợt 3)
Đợt 5 Thanh toán lần 5 20% giá trị HĐDV Trước ngày 20/12/2019
Đợt 6 Thanh toán lần 6 5% giá trị HĐDV Bàn giao nhà

(dự kiến tháng 04/2020)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here